Home > China Destination > Gansu > Tianshui >Tianshui Transport

Tianshui Transport

Last updated by chinatravel at 2017/6/20

Railway

Several pairs of trains pass Tianshui Railway Station every day, leading to Urumchi in Xinjiang, Xining in Qinghai, Dunhuang, Jiayuguan and Lanzhou in Gansu, Xi’an and Baoji in Shaanxi Province, Luoyang and Zhengzhou in Henan, Jinan and Qingdao in Shandong, Chengdu in Sichuan, Shijiazhuang in Hebei and Beijing.

Longhai Railroad (Lianyungang in Jiangsu --- Lanzhou in Gansu) passes Tianshui and all trains running eastwards from Lanzhou pass Tianshui. It takes about 6 hours to go from Lanzhou to Tianshui by train. Train T76 (Lanzhou-Beijing) arrives at Tianshui at 16:19. T118/115 (Lanzhou-Beijing) arrives at Tianshui at 14:30. K228/225 (Lanzhou-Guangzhou) arrives at Tianshui at 22:36. K120 (Lanzhou-Xi’an) arrives at Tianshui at 0:09 and 1448 (Lanzhou-Chengdu) arrives at Tianshui at 20:29.

Tianshui Railway Station is located in Beidao District in the north of the city, 22 km from the city center.

Enquiry telephone

Tianshui Railway Station:0938-2667695 

Ticket reservation

Ticket office at Tianshui Railway Station:0938-2667658