China Zip Code & Area Code Search

Please input the name of a city:

Your Search Result for: Xizang

Province Places Zip Code Tel  cod
Xizang Ali 859000 08073
Xizang Bange 852500 08067
Xizang Baqing 852100 08061
Xizang Basu 854600 08056
Xizang Biru 852300 08062
Xizang Changdou 854000 0895
Xizang Cuoqin 859300 08069
Xizang Dingqing 855700 08059
Xizang Duilongdeqing 851400 08015
Xizang Gongga 850700 08049
Xizang Jiangda 854100 08051
Xizang Lasa 850000 0891
Xizang Linzhi 850400 0894
Xizang Luolong 855400 08057
Xizang Mangkang 854500 08054
Xizang Naqu 852000 0896
Xizang Nima 852600 08081
Xizang Nimu 851300 08017
Xizang Qushui 850600 08016
Xizang Renbu 857200 08018
Xizang Rikaze 857000 0892
Xizang Shannan 0893
Xizang Suoxian 852200 08078
Xizang Zhanang 850800 08040

Got Questions? Ask us here: