Home > China Destination > Tianjin >Tianjin Transport

Tianjin Transport

Last updated by Melinda at 2017/6/19

The following seven expressways of China run in or through Tianjin:Jingjintang Expressway from Beijing through Tianjin's urban area to Tanggu District / TEDA; Jinghu Expressway from Jinjing Gonglu Bridge to Shanghai (together with Jingjintang Expressway, this is the expressway from Beijing to Shanghai); Jingshen Expressway through Baodi District on its way from Beijing to Shenyang; Tangjin Expressway from Tanggu District, Tianjin, to Tangshan, Hebei (known in Tianjin as the Jintang Expressway); Baojin Expressway from Beichen District, Tianjin, to Baoding, Hebei (known in Tianjin as the Jinbao Expressway); Jinbin Expressway from Zhangguizhuang Bridge to Hujiayuan Bridge, both within Tianjin, and Jinji Expressway from central Tianjin to Jixian County.

The following six China National Highways pass through Tianjin: China National Highway 102 through Ji County, Tianjin, on its way from Beijing to Harbin China; National Highway 103 from Beijing through Tianjin's urban area to Tanggu District; China National Highway 104 from Beijing through Tianjin Municipality to Fuzhou; China National Highway 105 from Beijing through Tianjin Municipality to Macau; China National Highway 112, a circular highway around Beijing, passes through Tianjin Municipality, and China National Highway 205 from Shanhaiguan, Hebei, through Tianjin Municipality to Guangzhou.